O firmie

Ze względu na aptekarskie korzenie doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów, a naszym priorytetem jest ich satysfakcja z wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy sprawdzonym i bezpiecznym partnerem, który na bieżąco reaguje na dynamiczne zmiany na rynku farmaceutycznym oraz potrzeby właścicieli aptek. Relacje biznesowe budujemy w oparciu o przejrzyste zasady.

Wspieramy niezależne apteki, nie posiadamy własnych aptek,
nie konkurujemy z naszymi klientami.

CEFARM Częstochowa SA powstał w 1945 r. Przekształcenia organizacyjne i strukturalne doprowadziły do powstania hurtowni farmaceutycznej podległej początkowo Bytomskiej Hurtowni Farmaceutycznej, następnie włączenia jej w struktury Katowickiego Zakładu Aptek – Oddział Częstochowa. Od 1963 roku siedziba PZF Cefarm Częstochowa zlokalizowana jest w Kamyku. Pod koniec lat 90. na bazie PZF Cefarm – Częstochowa powstała SA. Hurtownia weszła w skład Grupy Prosper.

Cefarm – Częstochowa SA należy do Grupy NEUCA, która prowadzi działalność na styku wielu obszarów rynku ochrony zdrowia, co daje wyjątkowe możliwości rozwoju firmie i jej pracownikom.

Jesteśmy liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, która jest naszą najważniejszą działalnością. Równolegle Grupa NEUCA rozwija synergiczne biznesy Mamy pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.

Grupa NEUCA jako jedyna aktywnie wspiera niezależnych aptekarzy, którzy są jej strategicznym partnerem.

Zarząd

ROMAN KUDZIA – PREZES ZARZĄDU

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zawodowo związany z pionami ekonomicznymi i kredytowymi banków PKO BP SA i ING Bank Śląski SA. Wiele lat współpracował ze spółkami leasingowymi zarówno jako dyrektor finansowy oraz członek zarządu. Piastował stanowisko dyrektora finansowego w Fabryce Papieru SA w Myszkowie. Od 2004 r. prowadzi postępowania upadłościowe jako syndyk. Od września 2012 r. jako Prezes Zarządu.

DANIEL WOJTKIEWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU